Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego „Młody Poeta Dolnego Śląska”.

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech.  Tematyka utworów jest dowolna. Prace konkursowe należy nadesłać do 19 kwietnia.

Wszystkie zasady konkursy, regulaminy i klauzule można poznać na:  stronie internetowej organizatora.  Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.