W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493 z póź. zm.) oraz zagrożeniem epidemiologicznym Wójt Gminy Lubin odwołuje konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.

O przedłużeniu powierzenia dotychczas pełnionej funkcji dyrektor Elżbiecie Piasny zadecydować może Wójt Gminy Lubin. Zamiar taki wymaga uzgodnienia z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty oraz Radą Pedagogiczną placówki.