Konkurs recytatorski „Pegazik”W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce odbyły się Gminne Eliminacje XXVII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, które są co roku okazją do spotkania miłośników poezji i prozy. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 24 uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy Lubin.

Organizatorem konkursu była gmina Lubin, a jego przygotowanie powierzono po raz kolejny szkole w Raszówce, która od lat współpracuje nad realizacją tego projektu z Gminną Biblioteką Publiczną w Raszówce. Koordynatorem konkursu jest polonistka Agata Szczytyńska.

W artystyczny klimat imprezy wprowadził wszystkich występ uczennicy Hanny Łach ze szkoły w Raszówce, która zatańczyła do piosenki Sanah z filmu „ Akademia pana Kleksa”. Do prezentacji układu choreograficznego przygotowała ją Karolina Tuszyńska-Kluzek.

Eliminacje otworzył Tomasz Haber dyrektor szkoły w Raszówce, który powitał jury, uczestników konkursu, nauczycieli i pozostałych gości. Przed rozpoczęciem rywalizacji uczniowie prowadzący konkurs, Ewa Kuklińska i Michał Korczak, przypomnieli w krótkiej prezentacji kilka rad dla recytatorów, a także kryteria oceny występów uczestników.

Występowali oni w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 i klasy 7-8. Młodsi recytowali jeden utwór (wszyscy wybrali wiersz), starsi – dwa utwory (wiersz i fragment prozy). Repertuar, jaki prezentowali recytatorzy, był ambitny i nieszablonowy. Dominowały utwory mniej znane, wśród których znalazły się m.in. teksty humorystyczne, ale też poważne, często o charakterze filozoficznym.

Obserwować można było świetne wykonania wierszy i fragmentów prozy, wielką wrażliwość i inwencję twórczą recytatorów, którzy potrafili „malować słowem” i przenosić słuchaczy w świat prezentowanych utworów.

W jury eliminacji zasiadły: Barbara Tórz – kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzędu Gminy w Lubinie, Magdalena Dubińska – dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin oraz Wioletta Olech dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce.

Jury przy ocenie występów brało pod uwagę dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

W grupie młodszych uczestników przyznano następujące miejsca:

  • I miejsce – Marcel Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych (opiekun artystyczny Edyta Zdulska),
  • II miejsce (ex aequo) – Alan Pałys ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach (opiekun artystyczny Magdalena Łagun) oraz Maja Buranicz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim (opiekun artystyczny Małgorzata Szeliga),
  • III miejsce (ex aequo) – Nikola Krzemińska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim (opiekun artystyczny Monika Kowalczyk) oraz Zuzanna Koza ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim (opiekun artystyczny Małgorzata Szeliga).

W grupie starszych uczestników jury przyznało następujące miejsca:

  • I miejsce – Nikodem Moroch ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie (opiekun artystyczny Patrycja Słota),
  • II miejsce (ex aequo) – Nina Urban ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce (opiekun artystyczny Agata Szczytyńska) i Amelia Gretkierewicz ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce (opiekun artystyczny Agata Szczytyńska).

Po dwóch laureatów gminnego konkursu z obu grup wiekowych zgłoszonych zostało do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Kłodzkim Ośrodku Kultury.

Konkurs recytatorski „Pegazik”

Dużą atrakcją tegorocznego „Pegazika” były warsztaty artystyczne przygotowane przez Izabelę Tyrcz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce. W trakcie, kiedy jury pracowało nad ustaleniem werdyktu, uczestnicy z poszczególnych szkół wykonywali w grupach wyklejanki promujące czytelnictwo.

W ruch poszły wycinki z gazet i kolorowe ilustracje, które w rękach młodych ludzi obdarzonych świetną wyobraźnią zamieniły się we wspaniały efekt plastyczny. Z prac powstała wystawa, po której oprowadziła wszystkich autorka warsztatów. Z kolei ekspozycję najnowszych książek z biblioteki szkolnej w Raszówce przygotowała Marta Madejska.

Konkurs upłynął w miłej atmosferze, wśród ciekawych dekoracji i muzyki wybranej na tę okazję przez Remigiusza Mocka. Nagrody książkowe, transport oraz smaczny poczęstunek sfinansowane zostały przez Urząd Gminy Lubin.

Wszystkim uczestnikom eliminacji dziękujemy za wspaniałe występy, nauczycielom za przygotowanie do nich swoich podopiecznych, a jury za zaangażowanie w pracę komisji konkursowej. Dziękujemy również pozostałym osobom, które włączyły się w organizację imprezy. Laureatom gminnych eliminacji, którzy reprezentować będą powiat lubiński w wojewódzkim etapie konkursu, życzymy dalszych sukcesów.

Więcej zdjęć można zobaczyć na facebookowym profilu gminy Lubin.