Rządowy Program Odbudowy Zabytków - tablica informacyjna

Zakres prac obejmował wykonanie pełnej konserwacji technicznej epitafium wraz z otoczonym na obwodzie szerokim obramowaniem pokrytym inskrypcją. Nadrzędnym celem było również przywrócenie obiektowi walorów estetycznych z zachowaniem bezcennej substancji zabytkowej:

 • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej, ustalenie stratygrafii obiektu i jego otoczenia, wykonanie badań zasolenia.
 • Zabezpieczenie lica przed demontażem.
 • Demontaż obiektu ze ściany.
 • Usunięcie wtórnych naleciałości z tynków na odwrociu i po bokach.
 • Oczyszczenie lica.
 • Odsolenie.
 • Impregnację wzmacniającą strukturę kamienia.
 • Uzupełnienie brakującej formy rzeźbiarskiej.
 • Wykonanie hydroizolacji ściany.
 • Montaż epitafium na nowe kotwy.
 • Korekta kolorystyczna uzupełnień kamienia oraz polichromii.
 • Uzupełnienie wypraw tynkarskich wokół epitafium.

Wartość inwestycji: 51 130,29
Zadanie zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 50 000,00