Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu planując przebudowę dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław – Lubin, zaprasza mieszkańców gminy Lubin do udziału w spotkaniu informacyjnym, które dotyczy przedmiotowej inwestycji.


 grafikaspotkanie

Wszystkie informacje dotyczące inwestycji są dostępne na specjalnie utworzonej przez GDDKiA stronie: 

http://dk94-dk36-wroclaw-lubin-stesr.gddkia.gov.pl/

PlanOrientacyjny

DK36-Plan-Sytuacyjny-Korytarze-0000-do-10000-Ar1_SI1_Miasto-i-Gmina-Lubin

PlanOrientacyjny

D36DK94-PlanOrientacyjny100k_SI1_Ogolny

Odszkodowania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – informacje dotyczące odszkodowań


Szanowni Mieszkańcy,

podkreślamy, że proces projektowy i inwestycyjny – nie jest prowadzony przez gminę Lubin. Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie przejrzystości i dostępu do informacji dotyczących tej inwestycji, a także w wysłuchanie głosu naszych mieszkańców.

Na tym etapie, jako samorząd udostępniamy świetlicę w celu przeprowadzenia konsultacji i  będziemy starali się przekazywać wszelkie istotne informacje związane z projektem.

Prosimy o śledzenie oficjalnych źródeł informacji na stronie i profilu facebook gminy oraz bieżących ogłoszeń, aby mieć aktualny wgląd w postęp prac nad projektem pn. „Przebudowa dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław – Lubin”.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, zachęcamy do udziału w planowanym spotkaniu, które jest elementem konsultacji społecznych.