Marszałek Województwa Dolnośląskiego zachęca mieszkańców do zaangażowania się w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029. W tym celu uruchomiono specjalną ankietę internetową.

Kończy się okres obowiązywania aktualnego planu związanego z ochroną środowiska, dlatego trwa procedura przygotowania nowego dokumentu. Nowy program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu ochrony środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości.

Mieszkańcy gminy Lubin mogą go współtworzyć wypełniając ankietę dotyczącą najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska. Wykonawcą opracowania jest Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja i ankieta jest dostępna na jego stronie internetowej. Zachęcamy do aktywnego udziału!