W najbliższych dniach odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące projektu utworzenia połączenia kolejowego Legnica – Lubin – Polkowice – Głogów. Spotkania są elementem powstającej dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”.

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się budowę całkowicie nowej linii kolejowej z Lubina do Polkowic i dalej (w zależności od wariantu) do Grębocic lub Gaworzyc, skąd, z wykorzystaniem istniejącej linii kolejowych pociągi dotrą do Głogowa. Elementem prac dokumentacyjnych jest też m.in. analiza zwiększenia przepustowości istniejącej trasy kolejowej z Legnicy do Lubina. W załączeniu znajduje się poglądowa mapa ze wszystkimi rozpatrywanymi dotąd wariantami.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach (początek wszystkich spotkań o godz. 17:00):

22.08 Legnica: Qubus Hotel Legnica, ul. Skarbowa 2.

23.08 Lubin: Centrum Kultury „Muza”, ul. Armii Krajowej 1.

24.08 Głogów: Qubus Hotel Głogów, Plac Konstytucji 3 Maja 1.

25.08 Polkowice: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b.

26.08 Grębocice: Sala wiejska, Stara rzeka 27.

29.08 Gaworzyce: Pałac w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95.

30.08 Jerzmanowa: Świetlica w Jerzmanowej, ul. Obiszowska 4a.

W spotkaniach będą uczestniczyć m.in. przedstawiciele zamawiającego (Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu) oraz wykonawcy dokumentacji (Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o.). Niezależnie od spotkań konsultacyjnych, wykonawca przeprowadzi w niedługim czasie badania ankietowe mieszkańców w celu zidentyfikowania potrzeb związanych z tą inwestycją. Ankiety zostaną udostępnione po zakończeniu  spotkań. W przypadku szczegółowych pytań (niezależnie od spotkań konsultacyjnych i ankiet), wykonawca zaprasza do kontaktu pod adresem: konsultacje.289@infracd.pl.

Sierpniowe spotkania konsultacyjne stanowią pierwszy z trzech etapów konsultacji społecznych tego projektu:

  • Etap I (sierpień 2022): prezentacja głównych założeń projektu, identyfikacja potrzeb społecznych;
  • Etap II (wstępnie – październik 2022): przedstawienie szczegółowych założeń inwestycyjnych – w ramach wszystkich analizowanych wariantów. II etap służyć też będzie do przedstawienia mieszkańcom sprawozdania z I etapu konsultacji: podczas spotkań konsultacyjnych w II etapie, wykonawca przedstawiać będzie mieszkańcom, w sposób syntetyczny, główne uwagi, jakie pojawiły się w I etapie oraz sposób ich uwzględnienia lub przyczynę nieuwzględnienia;
  • Etap III (wstępie – lipiec 2023): założenia wariantu rekomendowanego do realizacji.