Dostosowanie rozkładu jazdy Komunikacji Powiatowej do rozkładów Kolei Dolnośląskich i PKP Inter City, a także przeciwdziałanie opóźnieniom w kursowaniu autobusów, powodowanych zamykaniem przejazdów kolejowych – to główne powody zmian w rozkładzie jazdy Lubińskich Przewozów Pasażerskich. Mają one obowiązywać od 1 maja 2021 r.

Zmiany są systemowe, obejmują całą sieć przewozów, a to oznacza możliwe przesunięcie godzin odjazdów autobusów na poszczególnych liniach w stosunku do obecnie realizowanego rozkładu. Zachowano dotychczasowe priorytety godzinowe w zakresie obsługi pasażerów takie jak: dojazd/powrót do/z szkół, zakładów pracy, ośrodków opieki zdrowotnej itp.

Uwagi i wnioski należy składać na wypełnionym Formularzu konsultacje spoleczne, który można przesłać pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-lubin.pl bądź pocztą tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin.

Wszystkie uwagi i wnioski do projektu zostaną szczegółowo przeanalizowane, a zasadne będą uwzględnione w nowym rozkładzie jazdy.

Szczegółowe informacje dostępne są w BIP Powiatu Lubińskiego: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/konsultacje-spoleczne.html