W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami gminy Lubin, nauczycielami i dyrektorami gminnych szkół podstawowych. Było ono podsumowaniem i upowszechnieniem projektu “Krok w stronę Europy” realizowanego z Funduszy Europejskich. W projekcie wzięło udział  siedmioro nauczycieli ze szkoły w Raszówce.

Celem projektu było między innymi:

 • podniesienie umiejętności i kompetencji językowych kadry nauczycielskiej (język angielski) oraz umiejętności wykorzystywania multimediów (ICT) w procesie kształcenia
 • wprowadzenie elementów językowych na innych przedmiotach poprzez systematyczne wprowadzanie metody CLIL
 • nawiązanie kontaktów międzynarodowych
 • wykorzystywanie nowych rozwiązań technologicznych, skuteczne przekazywanie wiedzy za pomocą tablic multimedialnych, korzystanie z bogatych źródeł internetowych a także tworzenie i wykorzystywanie własnych materiałów za pomocą technologii informatycznych,
 • wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy metodą projektu interdyscyplinarnego oraz edukacji opartej o innowacje pedagogiczne wykraczające poza program nauczania.

Aby zrealizować założone cele, nauczyciele wzięli udział w kursach ukierunkowanych na ich przedmiot i pracę wychowawczą:

 • Intensive English Language and Culture for Teachers and Learners (Lucyna Szudrowicz, Anna Dobrzyńska, Bożena Fedor, Remigiusz Mocek)
 • Intensive English Course and CLIL for Teachers (Małgorzata Krac)
 • The Creative Classroom: Tools and Tips for Language Teachers (Anna Waszewska)
 • Drama Techniques: Developing Self-Expression, Communication and Social Skills for All Students (Małgorzata Krac)
 • 2 Week: English Language and Culture for Teachers and Learners (Marta Madejska)
 • Flipped Classroom (Lucyna Szudrowicz)

Wszystkie kursy odbyły się w Irlandii, w Europass Teacher Academy Dublin.

Pozytywna energia i nowe wiadomości, jakie nauczyciele przywieźli ze sobą, wprowadzili w codzienną pracę w szkole. Na bieżąco wprowadzane są poznane metody, które przyczyniają się do urozmaicania zajęć, „otwierania umysłów” uczniów, zwiększenia aktywności uczniów na zajęciach, przełamywania nieśmiałości, rozwoju wyobraźni, zwiększenia zainteresowania dzieci tematem lekcji, integracji wiedzy z różnych przedmiotów. Wprowadzane metody aktywizujące sprawiają, że klasa lepiej poznaje się jako grupa, zespół. Nauczyciele własnym przykładem pokazują uczniom, że w każdym wieku warto się uczyć.

Cała grupa nauczycieli była bardzo zadowolona z udziału w mobilnościach. Każdy miał możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami kursów z różnych krajów Europy (Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Martynika), wzbogacili swój warsztat pracy o nowe działania podnoszące jakość nauczania, mieli możliwość samorozwoju oraz poprawy umiejętności językowych.

Mobilności były również okazją do zwiedzenia ciekawych miejsc, dowiedzenia się o kulturze i historii innych krajów.

Udział w kursach dał uczestnikom sposobność do ukierunkowania własnej przyszłości, przeanalizowania swoich metod pracy, mobilizacji do kontynuowania nauki w Polsce.

Wyjazd ten był wspaniałą przygodą poprzez naukę, wspaniałą podróżą nie tylko po Irlandii, ale do własnego JA. Dał nauczycielom możliwość rozwoju pod każdym względem, nie tylko językowym ale także kulturowym, zawodowym, towarzyskim, obyczajowym …

We recommend to take part in this project ☺