W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy płotów, zagród czy więźby dachowej.

Pilarki łańcuchowe są powszechnie stosowane w gospodarstwach do obróbki i pozyskiwania drewna. Ułatwiają przygotowanie drewna na opał i wykonywanie różnorodnych prac związanych z przycinaniem drewna. Jak większość urządzeń, mogą być one źródłem wielu niebezpiecznych czynników takich, jak:

 • mechaniczne – ruchoma piła łańcuchowa pilarki
 • fizyczne – hałas i drgania (mogą być przyczyną choroby wibracyjnej i uszkodzenia uszu)
 • termiczne – gorące elementy pilarki (tłumik, silnik)
 • elektryczne – porażenie prądem elektrycznym
 • chemiczne – gazy spalinowe, oleje, smary

Z analizy czynników szkodliwych, wynikają liczne rozwiązania konstrukcyjne stosowane w pilarkach.

Najważniejsze z nich, to osłona przednia i tylna chroniącą rękę operatora przed kontaktem z piłą, sprężynującymi gałęziami, oraz osłona prowadnicy i piły łańcuchowej, nakładane na urządzenie tnące. Niestety pomimo rozwiązań ergonomicznych producentów, skutki wypadków z użyciem pilarek prowadzą nierzadko do amputacji kończyn jak i poważnych uszkodzeń układu mięśniowego. W związku z czym, aby uniknąć bądź zminimalizować ryzyko wypadku, należy przestrzegać następujących zasad:

 • przed przystąpieniem do pracy z pilarką, należy dokładnie zapoznać się z instrukcja obsługi
 • sprawdzić działanie i stan techniczny hamulca uruchamianego przez przesunięcie osłony przedniej
 • zweryfikować stopień napięcia i ostrość łańcucha
 • sprawdzić mocowanie ostrogi (jeśli taką przewidział producent) oraz obecność wychwytnika łańcucha
 • oczyścić filtr powietrza lub go wymień jeżeli jest taka konieczność
 • skontrolować drożność układu chłodzenia
 • uzupełniać olej, który odpowiada za prawidłowe smarowanie prowadnicy
 • nie pracować z pilarką po spożyciu alkoholu
 • pilarkę uruchamiać bezpiecznie tj. unieruchomić jej korpusu z ziemi, poprzez włożenie stopy w tylny uchwyt sterujący w pozycji stojącej (poprzez ściśnięcie udami)
 • podczas pracy trzymać pilarkę w obydwu rękach, w taki sposób, aby ruchy były pewne i stabilne
 • zabrania się cięcia pilarką na wysokości powyżej ramion
 • nie pracować pilarką stojąc na drabinie
 • pilarkę należy prowadzić tak, aby żadna część ciała nie znajdowała się na linii cięcia
 • unikać cięcia końcówką prowadnicy
 • nie zakładać zbyt luźnej odzieży – rękawy przy nadgarstkach powinny być opięte lub zawinięte powyżej łokci
 • zadbać o nakrycie głowy
 • zakładać ochronniki słuchu, hełm ochronny oraz odzież z materiału odpornego na przecięcie
 • dbać o to, by wokół pilarki nie nagromadziły się materiały i odpadki utrudniające poruszanie się, powodujące potknięcia czy upadku
 • po zakończonej pracy sprawdzić, czy zostało odłączone zasilanie.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze i ulotce „Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego”, które dostępne są w  jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.