W czasie wakacji wiele dzieci spędza je na wsi – odwiedzając rodzinę,  pomagając rodzicom  którzy pracują na roli. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje aby prace powierzane dzieciom nie przekraczały ich możliwości fizycznych oraz ich pomoc, nie odbywała się kosztem czasu niezbędnego na sen i wypoczynek.

Poniżej KRUS  przypomina wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat:

 • Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi.
  Obsługa maszyn rolniczych takich jak: kombajny, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych.
 • Przebywanie w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych (sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych).
 • Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowanie ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej.
 • Obsługa maszyn do przygotowania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.
 • Obsługa młocarni, a zwłaszcza praca na górnym pomoście młocarni oraz przy współpracującej prasie do słomy.
 • Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin i inne prace porządkowe.
 • Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych (przecinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.).
 • Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna o średnicy większej niż 15 cm.
 • Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.
 • Załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego).
 • Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.
 • Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych.
 • Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły.
 • Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania.
 • Obsługa parników, kotłów do gotowania.
 • Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków).
 • Załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt.
 • Opróżnianie zbiorników i wywóz gnojówki, gnojowicy i szamba.
 • Wykonywanie wykopów ziemnych i praca w wykopach.
 • Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników.
 • Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach
 • Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metrów na pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp.