Biblioteka to miejsce szczególne, zwłaszcza w obecnym czasie, gdy komputer dominuje w życiu dzieci. Książka szczególnie we wczesnym rozwoju, odgrywa niebagatelną rolę o czym nie trzeba nikogo zapewniać. W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka czas pracy zdalnej wykorzystano na inwentaryzację dotychczasowego zbioru bibliotek w Osieku i Niemstowie, ubytkowanie pozycji anachronicznych i doposażenie ich w pozycje atrakcyjne dla nastolatków.

W ramach rządowego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na doposażenie bibliotek w Osieku i Niemstowie przeznaczono 15 000 zł, oprócz tego zrealizowano kilka  projektów promujących czytelnictwo.

W czasie gdy szkoły pracowały normalnie zorganizowano akcję „ I Międzynarodowa przerwa na czytanie”  polegającą na biciu rekordu  liczby osób czytających  w trakcie przerwy.  Z tej okazji uczniowie z klas II B i III B ze Szkoły Filialnej w Osieku stworzyli własne kukiełki do wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, które  wykorzystali w inscenizacji prezentującej utwór.

Przedszkolaki wzięły udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Podczas spotkań słuchały  czytanych na głos opowiadań, wierszy, fragmentów reportaży. Celem spotkań była popularyzacja głośnego czytania, wprowadzenie najmłodszych w świat literatury, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

W celu promowania biblioteki, jako miejsca propagującego szkolną twórczość artystyczną, kierująca nią Paulina Wiśniewska podjęła działania o zasięgu ogólnopolskim. Uczniowie wzięli udział w projekcie BohaterOn, którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego i  licznych konkursach. Cieszyły się  one dużym zainteresowaniem, była to np. „Wielka Liga Czytelników”, w której na etapie powiatowym jedna z uczennic zdobyła 127 pkt. na 170 możliwych.

Zorganizowano także konkurs fotograficzno-plastyczny „Zaczytani-z książką mi do twarzy”, którego zwycięzcami zostali uczniowie, którzy przesłali najciekawsze i oryginalne zdjęcia przedstawiające ich z książką lub wykonali tematyczną pracę plastyczną. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów oraz ich rodzin ze Szkoły im. Janusza Korczaka w Niemstowie oraz Szkoły Filialnej w Osieku.

W bibliotece pomyślano także o uczniach przebywających w domu, organizując wirtualny spacer po Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce. Bibliotekarka oprowadziła uczniów po pomieszczeniach bibliotecznych, omówiła księgozbiór oraz zbiory znajdujące się w tej  bibliotece. Opowiedziała w jaki sposób można się do niej zapisać, omówiła też specjalnie przygotowane na tę okazję pozycje książkowe warte przeczytania.

Zorganizowano także wirtualne spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Gawryluk. Za pomocą tablicy interaktywnej, uczniowie mogli zadawać pytania, na które autorka na gorąco odpowiadała. W spotkaniu wzięli uczniowie z całej Polski, a także klasa III B ze Szkoły Filialnej w Osieku. Uczniom młodszych klas II A i II B zorganizowano spotkanie autorskie z pisarką Justyną Bednarek autorką popularnych książek dla dzieci. Spotkanie odbywało się na żywo w specjalnie utworzonym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę w Olkuszu pokoju webinarowym. Uczniowie szkoły uczestniczyli w spotkaniu wirtualnie – mogli zadawać pytania na czacie, na które autorka od razu odpowiadała.