Kwalifikacja wojskowaNa tegoroczną kwalifikacje wojskową wezwano rocznik 2003 oraz roczniki starsze, które nie zgłosiły się w latach ubiegłych. To łącznie 118 osób. W pierwszym dniu kwalifikacji stawiły się 24 osoby z terenu gminy Lubin.  

Zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel ma obowiązek chronić Ojczyznę. Mimo, że nie ma teraz w kraju obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, to każdy mężczyzna, który kończy 19 lat  musi stawić się na kwalifikacji wojskowej.  Osoby zakwalifikowane do służby, które są  w wieku od 19 do 55 lat może objąć powszechny obowiązek obrony,  w sytuacji zagrożenia kraju.

Jakże inaczej przyjmowali te słowa młodzi mężczyźni, którzy przechodzili kwalifikację wojskową w minionych latach. Dziś kiedy tuż za naszą granicą toczy się wojna na Ukrainie informacje kierowane do młodych mężczyzn wezwanych na kwalifikację brzmiały niestety bardzo poważnie.

– Obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej w naszym kraju nie został zlikwidowany, tylko zawieszony. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała , to prezydent kraju na wniosek Rady Ministrów może go przywrócić – wyjaśniał Mirosław Czerniawski z głogowskiej Wojskowej Komisji Uzupełnień, która od 25 kwietnia została przekształcona w Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Zmiana nazwy to efekt wejścia w życie nowej ustawy o obronie Ojczyzny, której jednym z ważniejszych założeń jest zwiększenie liczebności zawodowej armii ze 100 do 250 tysięcy osób. To proces rozciągnięty w czasie, bowiem  oprócz zwiększenia liczebności wymaga m.in.  rozbudowy infrastruktury, obiektów, uzbrojenia.

– Mamy w kraju pięć rodzajów sił zbrojnych, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, które mają liczyć 50 tysięcy osób. Organizowane są już od kilku lat i docelowo w każdym powiecie ma być brygada obrony terytorialnej – mówił Mirosław Czerniawski.

Młodym mężczyznom  przekazano także szereg informacji na temat służby przygotowawczej, zawodowej służby oraz kandydackiej.

Przypomnijmy, że Wójt Gminy Lubin wezwał w tym roku  do kwalifikacji wojskowej:

  • mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1998 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Lubin.