Ostatnie tygodnie nauki przed wakacjami okazały się być radosne dla ukraińskich uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.

W kwietniu bieżącego roku szkoła nawiązała współpracę z fundacją DIGITAL UNIWERSITY, która realizuję projekt „IT dla Ukrainy” i pisze na swojej stronie tak:

„Działania wojenne, które mają miejsce na Ukrainie spowodowały, że wielu uczniów wraz z rodzinami szuka nowego, bezpiecznego schronienia. Często znajdują je w Polsce. Ci uczniowie wymagają teraz specjalnego wsparcia – część z nich kontynuuje zdalną naukę, której, mimo trudnej sytuacji, nie zaprzestało ukraińskie Ministerstwo Edukacji. Część uczniów trafia do nowych szkół i klas na terenie całego kraju. By nauka była możliwa i przebiegała efektywniej postanowiliśmy wesprzeć młodych Ukraińców. W tym celu powstał projekt „IT dla Ukrainy”. Jest on owocem współpracy Fundacji Digital University, Dell i ALSO Polska”

Nawiązując współpracę z fundacją, szkoła złożyła wniosek i w ramach działalności wolontariackiej zadeklarowała wsparcie i rozdysponowanie sprzętu wśród swoich ukraińskich uczniów. Otrzymane laptopy zostały przez szkołę dostosowane do nauki tych dzieci w obecnych realiach i przekazane uczniom.

Jak mówią dyrektor i nauczyciele szkoły:

Mając na uwadze, że dziś sprzęt IT jest ważnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, jesteśmy przekonani, że przyczyni się on do stworzenia lepszych warunków nauki dla tych młodych ludzi i odnalezienia się w realiach oświaty zarówno polskiej jak i ukraińskiej oraz utrzymania relacji ze swoimi rówieśnikami pozostałymi w Ukrainie.