Mieszkańcy gminy Lubin tradycyjnie, od wielu lat spotykali się na styczniowym kolędowaniu. Z powodu pandemii drugi rok z rzędu koncerty noworoczne się nie odbywają, jednak tym razem wspólne kolędowanie nadal jest możliwe!

Ośrodek Kultury Gminy Lubin odwiedził w tym roku z kamerą zespoły, z którymi na co dzień współpracuje i zarejestrował specjalnie przygotowane świąteczne występy.  Mamy więc wyjątkową okazję nie tylko do posłuchania kolęd w nowych interpretacjach ale również do zapoznania się z zespołami muzycznymi z gminy Lubin. Od dzisiaj będziemy publikować ich występy!

Leśne Echo – zespół wokalny z Raszówki

Zespół powstał z inicjatywy Ośrodka Kultury w październiku 2007 r. Od początku działalności kierownikiem artystycznym zespołu jest Witold Klocek. Repertuar zespołu jest zróżnicowany i oparty jest na pieśniach folklorystycznych, przyśpiewkach, kolędach oraz utworach współczesnych. Zespół przygotowuje repertuar na różne okazje dostosowany tematycznie. Dzięki zaangażowaniu całej grupy m.in. powstał projekt pt. „Z pieśnią przez Europę”, w którym zespół wykonuje utwory w 10 językach. Członkinie zespołu „Leśne Echo” udzielają się kulturalnie na różnych polach, m. in. działając w grupie teatralnej „Teatr Kulturka”, prezentując literaturę polską w projekcie „Narodowe czytanie”, udzielając się kulinarnie w Kole Gospodyń Wiejskich, tworząc lokalne rękodzieło.

Do największych osiągnięć zespołu należy zaliczyć udział w wiosennej edycji Ludowej Listy Przebojów – Radia Wrocław w 2009 r., gdzie prezentują się wokalnie zespoły Dolnego Śląska. Zespół działa pod patronatem Ośrodka Kultury Gminy Lubin, którego celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i kulturowej. W 2016 r. zaprezentował się na Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska we Wrocławiu. Zespół „Leśne Echo” prezentuje się w nowych strojach z regionu cieszyńskiego, które zostały zakupione z funduszy unijnych.