W Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie odbyło się podsumowanie wyników pracy jednostki za 2023 rok. W spotkaniu uczestniczył m.in. zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Mariusz Bużdygan, kierownictwo jednostki oraz zaproszeni samorządowcy, w tym wójt Tadeusz Kielan.

W trakcie omawianej prezentacji multimedialnej wielokrotnie podkreślano dobre wyniki osiągnięte przez lubińskich mundurowych. Ubiegły rok to aż 18 392 obsłużonych interwencji. Do lubińskiej celi trafiło 1 747 osób z czego 833 podejrzanych zatrzymano „na gorącym uczynku”.

Policjanci obsłużyli 3375 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa z czego blisko 2/3 dotyczyło ruchu drogowego w tym niewłaściwego parkowania. Zabezpieczono 93 imprezy masowe – w głównej mierze mecze piłki nożnej i imprezy sportowe na hali  oraz 57 innych wydarzeń.

Jeżeli chodzi o ruch drogowy to na naszym terenie odnotowano 957 kolizji tj. o 39 mniej niż rok wcześniej, 53 wypadki drogowe w których 6 osób zginęło a 57 zostało rannych. Policjanci z Lubina przez cały ubiegły rok przyjęli zawiadomienia o 42 osobach zaginionych i wszystkie zostały odnalezione. Z trudniejszych realizacji na wyróżnienie zasługuje sprawa dotycząca zatrzymania 8 osób z terenu dolnego śląska podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, przy której zaangażowane były również siły specjalne policji.

Ubiegły rok, to również pomoc i wsparcie przekazane dla potrzebujących oraz bohaterskich czynów policjantów z Lubina. W sumie aż 5 policjantów zostało odznaczonych z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji medalami podkom. Andrzeja Struja za ratowanie życia ludzkiego w warunkach narażania przy tym własnego.

Insp. dr Joanna Cichla podczas swojego wystąpienia podziękowała przedstawicielom władz samorządowym za nieoceniony wkład w funkcjonowanie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Lubinie oraz za wsparcie, dzięki któremu w ubiegłym roku między innymi możliwym było ufundowanie, nadanie i wręczenie sztandaru naszej jednostce.

Pracownicy oraz funkcjonariusze lubińskiej policji usłyszeli zarówno ze strony zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Starosty lubińskiego Pawła Kleszcza oraz wójta gminy Lubin Tadeusza Kielana wiele słów uznania oraz podziękowań za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.