Dobiega końca kadencja Rady Gminy 2019-2023. Teraz czas na ocenę, refleksje i podsumowania. Trzy tygodnie temu  rozpoczęliśmy cykl, w którym zadaliśmy szereg pytań członkom prezydium oraz przewodniczącym  i zastępcom poszczególnych komisji, który będziemy kontynuować co piątek. Zachęcamy do przeczytania efektów rozmowy z przewodniczącym komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Lubin.

Marcin Nyklewicz – przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji

Przewodniczę komisji, która jako nowość została wprowadzona do samorządu, w związku z tym wymagała dużego zaangażowania i wypracowania właściwych procedur. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że każdą sprawę rozpatrzyliśmy indywidualnie i w pełni profesjonalnie. Jestem także członkiem komisji  zdrowia i sportu oraz oświaty i kultury. W minionym roku przewodniczyłem również komisji wybierającej ławników do sądów. Do pracy w tych gremiach podchodziłem z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem.

Za swój największy i bardzo wymierny sukces w tej kadencji uważam szereg zrealizowanych inwestycji . Najważniejsza była przebudowa drogi powiatowej w Raszówce, na którą mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. Jestem także bardzo zadowolony z rozbudowy szkoły, uczniowie mają teraz nowoczesną świetlicę oraz dwie duże sale lekcyjne.  Równie ważna była modernizacja oczyszczalni ścieków w Raszówce, która obsługuje osiem miejscowości gminy Lubin.  Udało się także sfinalizować remont drogi z Raszówki do Gorzelina.

Równie ważne jak inwestycje są relacje i bliskość z ludźmi. Odbyłem tysiące rozmów, uczestniczyłem w setkach spotkań, wydarzeń i  brałem udział w każdym zebraniu sołeckim w Raszówce i Karczowiskach.

Bliskie są mi sprawy związane z rozwojem oświaty, kultury i sportu. Aktywnie uczestniczyłem w wielu wakacyjnych i feryjnych akcjach oraz przedsięwzięciach organizowanych przez  gminne jednostki, jak np. Narodowe Czytanie. Jestem inicjatorem corocznego sprzątania Raszówki, do którego angażuję wiele osób. Organizowałem tzw. pogadanki z policją na temat bezpieczeństwa, a wraz z ośrodkiem kultury wyjazd dla kobiet do teatru, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

Na co dzień wspieram działalność Klubu Sportowego Huzar Raszówka jako trener grup młodzieżowych oraz czynny zawodnik.

To doskonała okazja by złożyć wyrazy uznania za dotychczasową owocną współpracę. Dziękuję proboszczowi z miejscowej parafii, dyrektorom Szkoły Podstawowej im. Orła Białego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce, sołtysom Raszówki i Karczowisk oraz ich radom sołeckim.

Jestem bardzo zadowolony z efektów swojej pracy w mijającej kadencji i mam jeszcze
dużo pomysłów do realizacji w dalszej pracy radnego gminy Lubin.