Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków o rekomendacje do Programu Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni maturzyści mogą uzyskać stypendia w wysokości 7000 zł na I rok studiów. Wnioski można składać do 5 sierpnia 2022.

Abiturienci z Dolnego Śląska, zaraz po odebraniu świadectwa maturalnego, mogą starać się o stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów. Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w małych dolnośląskich miejscowościach  poniżej 20 tysięcy mieszkańców, które w tym roku zdały maturę.

Wnioski oraz  regulamin konkursu  można pobrać na:  stronie internetowej: https://www.fem.org.pl/stypendia-pomostowe

FEM, jako dolnośląski partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, wspiera młodzież z małych miejscowości Dolnego Śląska w uzyskaniu tych stypendiów. Tylko  posiadając  rekomendację   FEM   maturzyści   mogą   wystąpić   z   wnioskiem  o Stypendium Pomostowe do FEP. FEM jest jedyną dolnośląską organizacją wystawiającą takie rekomendacje.

Warunkiem   otrzymania   stypendium   jest   złożenie   wniosku    o   rekomendację   (z wymaganymi załącznikami) do FEM do 5 sierpnia 2022, a po potwierdzeniu jej uzyskania – złożenie wniosku on-line do ogólnopolskiego organizatora FEP na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/

Przy udzielaniu rekomendacji będą brane pod uwagę wyniki matury oraz sytuacja materialna kandydata. Aplikować mogą  jedynie  tegoroczni  abiturienci  już  przyjęci  na dzienne studia wyższe na państwową uczelnię (za wyjątkiem uczelni służb mundurowych).

Stypendium  pomostowe  na  I  rok  studiów  wyniesie  7000  zł  i   będzie  wypłacane w miesięcznych ratach. FEM finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „zDolny Śląsk”. 75% stypendiów pomostowych finansowane jest przez ogólnopolskiego organizatora FEP ze środków od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Bank Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji BNP Paribas.

Informacje o konkursie dostępne są również na Facebooku FEM: https://www.facebook.com/fundacja.edukacji.miedzynarodowej/