Walne zabranie OSP Czerniec. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu uzyskał jednogłośnie absolutorium za ubiegły rok. Również jednogłośnie powołano władze jednostki na nową kadencję. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze było także okazją do wręczenia medali i odznaczeń wyróżniającym się druhom.

Prezesem OSP Czerniec pozostaje dh Jan Pietruszka, nowym wiceprezesem i jednocześnie naczelnikiem został Paweł Kotarbiński, który zastąpił na tym stanowisku Michała Chudy. Funkcję zastępcy naczelnika nadal pełnić będzie Marek Garbaczewski. Nowymi osobami w zarządzie są ponadto Judyta Kotarbińska (sekretarz) i Marek Nowicki (skarbnik), a w jego składzie pozostaje nadal Paweł Serafin.

Bez zmian pozostaje komisja rewizyjnej w składzie: Krzysztof Więcław (przewodniczący) oraz Rafał Pawelec i Sławomir Tomczyk.

– Gratuluję uzyskania absolutorium ustępującymi zarządowi oraz powołania na nową kadencję nowym władzom. Życzę realizacji ambitnych planów, które wytyczyliście sobie na ten rok i serdecznie dziękuję za pracę, którą wykonaliście w 2020 r., a było jej wiele. Wasza pomoc z walce z pandemią jest nieoceniona. Gminie udało się szybko pozyskać środki ochrony osobistej, ale bez waszej pomocy nie udałoby się ich tak szybko dostarczyć mieszkańcom, zwłaszcza tym, którzy tej ochrony nie byli sobie w stanie samodzielnie zapewnić. Szczególnie serdecznie dziękuję prezesowi Janowi Pietruszce, który był wyjątkowy aktywny w niesieniu tej pomocy. Po raz kolejny udowodniliście, że można na was liczyć, a dla całej społeczności to bardzo ważne – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Rolę strażaków ochotników w walce z pandemią podkreśli także Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. Marek Kamiński.

– To był dla nas wszystkich trudny czas, zarówno prywatnie jak i zawodowo. Postawiono przed nami, jako formacją, nowe zadania, z którymi musieliśmy się zmierzyć. To zarówno dystrybucja środków ochrony osobistej, jak również transport na szczepienia i udział w zabezpieczaniu szczepień. Teraz akcja „Szczepimy się z OSP”. Zdajecie ten egzamin celująco. Dziękuję wam za to – mówił komendant wojewódzki.

Walne zabranie sprawozdawczo wyborcze było także okazją do uhonorowania wyróżniających się druhów.

„Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Robert Szwed, Janusz Rozmus i Krzysztof Więcław. „Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznany został Władysławowi Sokołowskiemu.

Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia nadała Złote Krzyże za zasługi w realizacji statutowych zadań stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania służby Polsce, związanej z imieniem jednego z jej patronów. Otrzymali je druhowie Jan Pietruszka, Robert Szwed, Janusz Rozmus i Krzysztof Więcław.

Dziewiętnastu druhom nadane zostały odznaki „Za wysługę lat”.