Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie MałżeńskieDziewięciu parom małżeńskim z gminy Lubin, które mogą się poszczycić co najmniej 50-letnim formalnym związkiem,  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał w tym roku Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Gratulacje z tego tytułu składał jubilatom wójt i przewodniczący Rady Gminy, podczas specjalnej uroczystości.

Wzięło w niej udział osiem z  nagrodzonych par i mimo reżimu sanitarnego związanego z pandemią, który towarzyszył spotkaniu, uroczystość była bardzo serdeczna. Takie piękne jubileusze pokazują bowiem,  że  prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zakręty, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

–  W tak pięknym dniu składamy państwu w imieniu własnym, radnych gminy Lubin oraz pracowników Urzędu Gminy w Lubinie z serca płynące gratulacje i życzenia. Wasz jubileusz uświadamia nam jak cennym jest to, że dwoje kochających, wspierających i szanujących się ludzi, wytrwało w miłości, pielęgnując ją i troszcząc się o siebie wzajemnie. Państwa postawa jest godna naśladowania – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Medale,  kwiaty i drobne upominki za długoletnie pożycie, otrzymali w tym roku: Katarzyna i Roman Gomółka z Księginic, Irena i Bronisław  Maj z  Miroszowic, Urszula i Władysław Grabiec z Karczowisk, Wanda i Kazimierz  Węgierek ze Szklar Górnych, Helena i Jan  Hawrysz z  Gorzycy, Anna i Jan Zenker z Osieka, Maria i Jan Zoń z Siedlec, Maria i Władysław Mikulscy z  Kłopotowa oraz Agnieszka i Zdzisław Kot z Gogołowic.

– Drodzy jubilaci, przyjmijcie życzenia kolejnych wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności. Niech otacza was aura życzliwości, dobroci i miłości. Idźcie dalej przez życie trzymając się mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć – mówił Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę  w systemie odznaczeń państwowych dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Taki medal można otrzymać tylko raz w życiu. Jest w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie w środku medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie w środku umieszczony jest monogram RP, a w otoku napis: za długoletnie pożycie małżeńskie. Medal zawieszony jest na różowej wstążce z pionowym białym paskiem pośrodku.

O medal może wnioskować w Urzędzie Gminy najbliższa rodzina małżeństwa, które przeżyło razem co najmniej 50 lat. Formalny wniosek trafia za pośrednictwem wojewody do Kancelarii Prezydenta RP, która po  weryfikacji podejmuje decyzję o przyznaniu medalu. Do jubilatów wysyłany jest wówczas list gratulacyjny od prezydenta, a kilka tygodni później do urzędu dostarczane są medale. Zwyczajowo, raz lub dwa razy w roku, organizowane są uroczystości, podczas których następuje uroczyste wręczenie medali.