Projekt “Niezapomniani”  zgłoszony do  Instytutu Studiów nad Holokaustem i Prawami Człowieka im. Olgi Lengyel przez Paulinę Wiśniewską – bibliotekarkę Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie – uzyskał akceptację amerykańskiego programu mini-grantowego i dotację w wysokości 300 dolarów.

Instytut nosi imię Olgi Lengyel, ocalałej z Auschwitz i autorki książki Five Chimneys: A Woman Survivor’s True Story of Auschwitz. Olga, amerykańska imigrantka i filantropka, poświęciła się pamięci męczenników i lekcji Holokaustu, aby takie okrucieństwa nigdy się nie powtórzyły.

Grant przekazany szkole, zgodnie z wnioskiem, zostanie wykorzystany na częściowe pokrycie kosztów do przeprowadzenia  warsztatów antydyskryminacyjnych, lekcji mającej na celu poznanie funkcji Auschwitz i jego organizacji, wyjazdu do Oświęcimia oraz studyjnego zwiedzania byłego obozu KL Auschwitz z przewodnikiem. Projektem objętych zostanie około 30 uczniów.