Udało się pozyskać pieniądze z listy rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych i tym samym rozpoczęła się procedura wyłonienia wykonawcy remontu środkowego odcinka drogi łączącej Miroszowice i Kłopotów. Remont tej drogi podzielony był na trzy etapy.

Przypomnijmy, że pierwszy etap tej drogi, czyli 700 m powstał w roku 2017 przy zewnętrznym współfinansowaniu z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury. We wrześniu ubiegłego roku złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na III etap budowy tej drogi o długości 237m i otrzymaliśmy wówczas połowę kosztów.

Środkowy odcinek tej trasy ze względu na wąski pas drogowy wymagał wywłaszczeń działek, więc finalizowanie dokumentacji technicznej było czasochłonne. Na początku tego roku gmina ubiegała się o współfinansowanie tego projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych lecz trafił on na listę rezerwową.

Teraz już trafił na listę główną i jest pewne, że Fundusz dofinansuje 50% wartości inwestycji. Radni dokonali już niezbędnych zmian w budżecie i ogłoszono przetarg na tę inwestycję. Powstanie droga o długości 386 m, która połączy dwa wcześniej wyremontowane odcinki.