W związku z wzrastającym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  publiczny transport zbiorowy na sieci powiatowych przewozów pasażerskich decyzją Starostwa Powiatowego  będzie ograniczony.

Dotychczas w okresie Wszystkich Świętych zmieniano organizację ruchu autobusów i zwiększano częstotliwość kursowania linii dojeżdżających do cmentarzy. W tym roku ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz apele o ograniczanie wyjść z domów i unikanie skupisk ludzkich zdecydowano, że takich zmian nie będzie.  Autobusy będą jeździć następująco:

  • od 27.10 do 30.10 –  według roboczego (letniego) rozkładu jazdy
  • 10 (sobota) – według sobotniego rozkładu jazdy
  • 11 (niedziela) – według niedzielnego rozkładu jazdy

Jednocześnie Powiat Lubiński planuje z dniem 2 listopada wprowadzenie w dniach roboczych feryjnego rozkładu jazdy na całej sieci powiatowych przewozów pasażerskich. Jest to spowodowane  przejściem na naukę zdalną klas IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Decyzją rządu zdalna nauka w tych placówkach zaplanowana jest do 8 listopada 2020 r.Ewentualne przedłużenie terminu obowiązywania  tej formy zajęć automatycznie oznaczać będzie wydłużenie funkcjonowania feryjnego rozkładu jazdy w sieci Lubińskich Przewozów Pasażerskich.