Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin znak KM.6220.9.2021 z dnia 7 lutego 2022 roku o przedłużeniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu terminu rozpatrzenia sprawy poprzez wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji magistrali wodociągowej DN400 z ujęcia wody OSIEK II” na terenie działek nr: 722, 915/5, 753/11, 752/2, 753/6, 753/15, 915/9, 914/5, 721, 912/2 obręb 0008 miasto Lubin, działek nr: 102/6, 1753, 95/16, 95/17, 95/15, 95/14, 65/1, 107/2, 106/1, 94, 102/4, 124, 107/1 obręb 0021 Osiek gmina Lubin oraz działek nr: 3/1, 1, 3/4 obręb 0022 Pieszków gmina Lubin.