Monika Siwak, wójt Tadeusz Kielan i Łukasz Kurek. To była trzecia edycja konkursu „Strażak Roku Gminy Lubin”. Za działalność w roku 2019 nagrodzeni zostali druhna Monika Siwak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszówce i druh Łukasz Kurek, prezes OSP Księginice. Nagrody wyróżnionym strażakom wręczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

– Na wyróżnienia i podziękowanie za służbę w szeregach OSP zasługują wszystkie nasze druhny i druhowie. Bezinteresowna pomoc, którą niosą potrzebującym jest – w dzisiejszych czasach – na wagę złota. Poprzez organizację tego konkursu chcemy im podziękować w sposób szczególny i podkreślić znaczenie ich działalności na rzecz naszych mieszkańców i naszej gminy – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Kapitule konkursu, która przyznała tytuły „Strażaka Roku 2019 Gminy Lubin” przewodniczył Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie bryg. Eryk Górski.

Monika Siwak, na co dzień pracownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubinie, w szeregi  OSP w Raszówce wstąpiła w 2013 r. Obecnie pełni funkcję sekretarza jednostki.

– Jej bezinteresowna pomoc jest wręcz nieoceniona. Daje przykład swoją osobą. Jest autorytetem dla wielu młodych ludzi i tym młodym ludziom bardzo często służy pomocą. Wiele jej pomysłów, promujących bezpieczeństwo wcielonych zostało w życie – napisał we wniosku o przyznaniu tytułu Damian Dobrowolski, prezes OSP Raszówka.

Łukasz Kurek z jednostką OSP w Księginicach związany jest od 26 lat. Jak napisał naczelnik jednostki Marcin Mamona to osoba godna zaufania, która w swojej karierze związanej z OSP w Księginicach zdobyła już prawie wszystko, co jest możliwe.

– Posiada niezbędne doświadczenie, które wykorzystuje uczestnicząc w akcjach ratowniczo-gaśniczych, niosąc pomoc poszkodowanym w wypadkach, kataklizmach i zdarzeniach, do których dysponowana jest straż. Dzięki upartości, zaangażowaniu i dążeniu do celu przyczynił się do pozyskania przez OSP w Księginicach nowego wozu bojowego. Dzięki niemu w szeregi jednostki wstąpiły kobiety, które po przejściu specjalistycznego przeszkolenia uczestniczą w życiu straży, jak również wyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń i pożarów – pisze w uzasadnieniu naczelnik Marcin Mamona.

Wyróżnionym strażakom gratulacje i życzenia złożył wójt Tadeusz Kielan. Były także pamiątkowe statuetki i nagrody finansowe.

W poprzednich edycjach konkursu zwyciężyli Irena Dworak z OSP Księginice i Krzysztof Pokój z OSP Zimna Woda w 2017 r. oraz Natalia Cyrkot z OSP Zimna Woda i Roman Kosacz z OSP Szklary Górne w 2018 r.