Mosty do przyszłości – profilaktyczna gra planszowaGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła i przekazała do wszystkich gminnych szkół edukacyjną planszową grę. Będzie ona bardzo przydatnym narzędziem w profilaktyce i przekazywaniu dzieciom oraz młodzieży ciekawych informacji związanych z ograniczeniem zachowań ryzykownych.

Gminna komisja, która działa w imieniu wójta gminy Lubin, współpracuje z placówkami oświatowymi systematycznie prowadząc długofalowe, przemyślane i efektywnie kampanie profilaktyczne. Ich efektem są m.in. liczne warsztaty, specjalne zajęcia, materiały edukacyjne, spektakle, ale także działające w każdej gminnej szkole świetlice terapeutyczne.

W ramach owocnej współpracy do szkół przekazano teraz planszową grę profilaktyczną „Mosty do przyszłości”. To innowacyjne narzędzie profilaktyki uzależnień. Celem gry jest przekazanie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i palenia tytoniu, a także pokazanie dobroczynnych efektów jakie płyną z uprawiania sportu i aktywnego trybu życia, jako najlepszej przeciwwagi dla używek.

Gracze rywalizując ze sobą w budowaniu tytułowych mostów mogą dowiedzieć się jakiego rodzaju szkody używki czynią w obszarze zdrowotnym i społecznym, jak wpływają na urodę, budowanie relacji, wyniki w nauce czy zawodową przyszłość.

Ogromną zaletą gry jest fakt, że może być ona używana niemal codziennie, bez konieczności organizowania specjalnych zajęć i prawie we wszystkich przestrzeniach edukacyjnych.

Młodzi ludzie mogą z powodzeniem grać w nią samodzielnie czerpiąc z gry rzetelną wiedzę na temat szkodliwości używek. Z kolei pod okiem nauczyciela, wychowawcy czy terapeuty, gra może być wykorzystywana do różnego rodzaju pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą.