Uroczystą msze świętą w intencji Ojczyzny odprawiono także w Siedlcach. Przewodniczący Rady Gminy Lubin oraz wójt złożyli wieńce pod zbiorową mogiłą upamiętniającą ofiary II wojny światowej.

Przed przypadającą trzy lata temu setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, to właśnie w Siedlcach organizowano gminne uroczystości z okazji święta 11 listopada.  Po postawieniu obeliska poświęconego Piłsudskiemu w Szklarach Górnych, listopadowe gminne obchody odbywają się właśnie tam, a w Siedlcach uroczyste świętowanie organizowane jest z okazji rocznic majowych i wrześniowych związanych z II wojną światową. Złożone są tam bowiem szczątki polskich żołnierzy poległych w czasie kampanii wrześniowej.

Proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła, wraz z mieszkańcami Siedlec, corocznie organizuje uroczysta eucharystię z modlitwami w intencji Ojczyzny, połączoną ze złożeniem wieńców pod mogiłą. W uroczystościach tych wziął udział wójt Tadeusz Kielan i Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy.

– Radujemy się z wolności i pokoju, jesteśmy także dumni z bycia Polakami, choć mamy trudną historię. Niech słowa z kazań Piotra Skargi  pomagają nam na co dzień w zasypywaniu podziałów i niezgody w narodzie polskim, bo to gwarantuje dobrobyt naszej Ojczyzny – mówił ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek.

Wójt dziękował mieszkańcom Siedlec za patriotyczną postawę i wraz z Norbertem Grabowskim oddał hołd polskim żołnierzom. Wieńce złożyli także sołtys Stanisław Ryniec wraz z członkami rady sołeckiej   oraz przedstawiciele parafii.

Wójt Tadeusz Kielan odwiedził także pamiątkową ławkę, która stanęła przed Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Raszówce z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.