Wieża koscioła filialnego w Oborze w trakcie prac 2020 r.

Wieża Kościoła Filialnego w Oborze w trakcie prac w 2020 r.

Do złudzenia przypominający siedemnastowieczny, oryginalny hełm wieży dzwonnicy odtworzony został w Kościele pw. Św. Antoniego w miejscowości Obora. Wieża została wzmocniona, wykonano nowe schody i uzupełniono ubytki w ścianach tej części budowli.

Wieżę wzniesiono w 1614 r. Miała strzelisty trzyczęściowy hełm. Trzydzieści lat później do kościoła dobudowano obszerną salę z muru pruskiego. Na starych fotografiach świątynia wygląda malowniczo. W ostatnich miesiącach II wojny światowej kościół został zniszczony. Z ziemi sterczały jedynie osmolone mury świątyni, bez dachu, bez oryginalnego hełmu, w zasadzie bez wieży.

– Pod koniec lat sześćdziesiątych dzięki zaangażowaniu parafian i ówczesnego księdza proboszcza kocioł został podniesiony z ruiny. Odbudowano brakujące ściany, powstało nowe zadaszenie, prowizorycznie przykryto wieżę – mówi ksiądz Paweł Kajl, obecny proboszcz Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych.

Wieża Kościoła Św. Antoniego przed rozpoczęciem prac.

Wieża Kościoła Św. Antoniego przed rozpoczęciem prac.

Od tego momentu w świątyni wykonywano jedynie drobne, bieżące prace. W 2020 r. przystąpiono do renowacji kościelnej wieży.

– Konstrukcja wieży została wzmocniona, bo była mocna nadwyrężona. Wylane zostały dwa nowe stropy, które spinają i wzmacniają wieżę, zapewniając bezpieczeństwo konstrukcyjne, wykonano remont sklepienia krzyżowego, powstały nowe schody drabiniaste, uzupełniono ubytki w spoinach ścian oraz założono instalację odgromową. W kolejnym etapie dach pokryty będzie łupkiem –  wylicza ksiądz proboszcz Paweł Kajl.

Koszt remontu i odtworzenia hełmu wieży w kościele filialnym pw. św. Antoniego w Oborze wyniósł prawie 375 tys. zł.

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych otrzymała na ten cel wsparcie w wysokości 180 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków, 35 tys. zł przekazała Gmina Lubin, a blisko 160 tys. zł stanowiło wkład własny Parafii.

***

Intensywne działania konserwatorsko-restauratorskie prowadzone są także w kościele parafialnym w Szklarach Górnych. W ostatnich latach odrestaurowano zabytkowy ołtarz i ambonę, co było możliwe m.in. dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Lubin.

 

Kościół św. Antoniego w miejscowości Obora

 

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych.