Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, o naborze uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 • Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp.
 • Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
 • Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
 • Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie,

Przyjdź i weź udział w programie oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Kandydaci do udziału w programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do Programu kwalifikowane są:

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych,
 • osoby, stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańcy Powiatu Lubińskiego, którzy mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.

Udział w programie umożliwi:

 • dokonanie zmian w życiu rodzinnym osoby stosującej przemoc w rodzinie,
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji i własnych zachowań,
 • zmianę postawy i przejęcie odpowiedzialności za stosowaną przemoc,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania wobec nich przemocy,
 • zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem oraz metodach rozładowywania napięcia emocjonalnego,
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Rozpoczęcie programu przewidziane jest w miesiącu maju 2022 r. Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy o kontaktu:

 • osobistego w siedzibie OIK PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie,
 • telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr 76 847 96 91
 • e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub
 • poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lpl.