Program skierowany jest do wszystkich urzędujących sołtysów z terenu całej Polski. Portal Przetargów Rolnych zaprasza do składania wniosków od dzisiaj do 15 marca 2021 roku.

Cele projektu to dofinansowanie funduszu sołeckiego w rozwój nowoczesnych metod powiększania gospodarstw rolnych oraz zwiększenie ekonomiki gospodarstw rolnych poprzez wzrost ich powierzchni.

Cały budżet projektu to 9 mln złotych. Zgłoszenie do programu należy złożyć w wersji elektronicznej dostępnej jako załączniki na stronie internetowej Portalu Przetargów Rolnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą od sołtysów, przy czym dla jednego sołectwa można
złożyć w naborze do programu GRUNT TO MIEĆ GRUNT tylko jedno zgłoszenie .
Dofinansowanie przyznaje się każdemu zakwalifikowanemu do konkursu sołectwu bez stosowania kryteriów punktacji. Więcej na stronie projektu.
.