Banknoty 100 i 50 złotowePowiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłosił nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

PUP w Lubinie poinformował, że ma środki dla pięciu osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz dwóch  osób bezrobotnych mieszkańców terenów wiejskich i miejsko – wiejskich (wszyscy mieszkańcy powiatu lubińskiego za wyjątkiem mieszkańców miasta Lubina)

Nabór trwa od 25 października do wyczerpania środków. Średnia dotacja to 20 tys. zł. Wnioski można składać  w sekretariacie PUP pokój nr 10.

Dotacje będą finansowane w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim (VI)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz w ramach dodatkowych środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dokumenty do pobrania na stronie PUP w Lubinie