Uroczystość wręczenia sztandaruKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie otrzymała sztandar, który uroczyście wręczono na apelu podczas obchodów Dnia Strażaka. Była to też okazja do wręczenia medali, wyróżnień, odznaczeń i wyższych stopni. Ta uroczystość miała dwa ważne gminne akcenty. Pierwszy to udział gminy Lubin w komitecie fundatorów sztandaru, drugi dotyczył personalnie wójta Tadeusza Kielana, którego nagrodzono srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Obchody Dnia Strażaka zainaugurowała msza święta odprawiona w intencji strażaków i ich rodzin w Kościele Parafialnym, p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie.

W apelu na lubińskim rynku wzięły udział pododdziały jednostki, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu,  kompania honorowa KWP we Wrocławiu, orkiestra ZG Lubin oraz licznie przybyli goście. Meldunek rozpoczynający uroczystość  odebrał zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Adam Konieczny.

Uroczystość wręczenia sztandaruDla strażaków z Lubina, na których czele stoi komendant powiatowy bryg. Eryk Górski była to uroczystość szczególna. Otrzymali po raz pierwszy w historii Komendy Powiatowej PSP w Lubinie , powołanej do życia reformą administracyjną w roku 1999, sztandar, który został ufundowany przez społeczeństwo oraz darczyńców.

Na czele komitetu fundatorów stał starosta lubiński, wójt Tadeusz Kielan, był jego zastępcą. Wszyscy członkowie komitetu mieli okazję wbić symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru i dokonać wpisu w kronice pamiątkowej. Osoby zaangażowane w jego ufundowanie zostały wyróżnione pamiątkowym grawertonem

Na stronie głównej sztandaru a fachowo mówiąc jego płacie znajduje się równoramienny krzyż koloru białego, pośrodku którego jest umieszczone godło państwowe. Widnieje tam również napis ”BÓG, HONOR OJCZYZNA”. Na stronie odwrotnej w środku płata jest wizerunek św. Floriana otoczony napisem „KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ W LUBINIE”. W dolnych rogach umieszczone są daty 1999 – czyli data powołania komendy oraz 2023 czy rok nadania sztandaru. Na tej stronie płata znajduje się również herb Powiatu Lubińskiego oraz logo PSP.

Uroczystość wręczenia sztandaruWarto dodać, ze obecność sztandaru na różnych uroczystościach nadaje im wysoką rangę oraz wprowadza oficjalną i dostojną atmosferę. Fakt, że sztandar ufundowały okoliczne samorządy i darczyńcy, to wyraz podziękowania i dużego uznania dla tej formacji.

Podczas apelu wręczone zostały także medale, odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniony został Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin, który jest także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie. Jako wójt wyjątkowo życzliwie i z dużym Uroczystość wręczenia sztandaruzrozumieniem reaguje na wszelkie wnioski o wsparcie zarówno ze strony OSP, jak i PSP.

– To bardzo ważny dzień dla lubińskich strażaków i druhów. Dziękuję za to wszystko co robicie, za zaangażowanie, profesjonalizm, hart ducha,  trud służby – mówił Adam Konieczny z-ca komendanta głównego PSP. – Poprzez swoją postawę, determinację przyczyniacie się do tego, że dzisiaj mamy tak wysokie poparcie społeczne i zaufanie. Przekazywany sztandar jest dowodem uznania lokalnej społeczności, władz za co serdecznie również wszystkim dziękuję. To honor i również ukłon w stronę wszystkich lubińskich strażaków, bo przecież wszystkie pokolenia strażaków na to pracowały. To również symbol, który będzie od dzisiaj jednoczył wszystkich strażaków i wyznaczał nowe kierunki.

Strażacy przyjęli wiele gratulacji i słów uznania od zaproszonych gości.  Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.

Więcej zdjęć na: facebookowym profilu gminy Lubin.