W kulturze prawosławnej 6 stycznia bywa określany mianem “soczelnik” lub “nawieczerie”. Tego dnia, podobnie jak u katolików, zasiada się rodzinnie do tradycyjnego posiłku, który jest jednocześnie zakończeniem długiego postu obowiązującego przed okresem świątecznym.