Wójt Gminy Lubin ogłosił konkurs  „Strażak Roku 2019”. Będzie to wyróżnienie honorowe członków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, w dwóch kategoriach: kobieta i mężczyzna. Kandydatów do nagród zgłaszają  zarządy jednostek, ostatecznego wyboru dokona komisja konkursowa.

Nasze gminne jednostki OSP – a jest ich dziewięć – działają bardzo prężnie i są bardzo dobrą wizytówką Gminy Lubin. Od dwóch lat wybierani są Strażacy Roku w dwóch kategoriach: kobieta i mężczyzna. Oprócz honorowego tytułu i wyróżnienia, otrzymują także nagrody rzeczowe.

Przypomnijmy, że w 2017 roku, kiedy tytuły przyznawano po raz pierwszy, strażakami roku zostali:  Irena Dworak – OSP Księginice oraz  Krzysztof Pokój – OSP Zimna Woda. Rok później te tytuły i nagrody wręczono Natalii Cyrkot – OSP Zimna Woda  i Romanowi Kosaczowi – OSP Szklary Górne.

W tym roku ze względu na pandemię konkurs ogłoszono znacznie  później i do 10 listopada zarządy OSP maja dokonać zgłoszeń kandydatów do tytułu Strażak Roku 2019. Później specjalna komisja powołana przez wójta Gminy Lubin wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę przede wszystkim:

  • zasługi danego kandydata w rozwój jednostki, osiągnięcia w zakresie poprawy ochrony przeciwpożarowej oraz działania podnoszące prestiż jednostki,
  • wyróżniające się zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub zwalczaniu innych zagrożeń,
  • zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektów strażackich,
  • dokumentowanie dziejów danej OSP,
  • postawę etyczno-moralna kandydata,
  • inne osiągnięcia preferujące danego kandydata,

O miejscu i okolicznościach wręczenia tytułu i nagród zdecyduje wójt, biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiologiczne oraz zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania.