Zakończyła się przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach. Zakończyła się przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach. SUW to teraz nowoczesny bezobsługowy obiekt, z pełną automatyką procesów technologicznych! Stacja zapewnia wysokie parametry wody, zgodne z obowiązującymi normami dla wody pitnej. Dodatkowo umożliwia zaopatrzenie w uzdatnioną wodę dwa razy więcej odbiorców niż dotychczas.

To co było problemem jeszcze rok temu, dziś odeszło w niepamięć. Intensywna rozbudowa miejscowości Siedlce, Czerniec oraz Dąbrowy Górnej powodowała zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną. Stacja Uzdatniania Wody w Siedlcach nie była w stanie zapewnić ciągłości dostaw niezbędnej jakości wody, a istniejące urządzenia były wyeksploatowane, co kwalifikowało SUW do gruntownej przebudowy.

Inwestycja kosztowała ok. 2 mln 100 tysięcy złotych i pozyskano na ten cel dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Najbardziej obrazowo mówiąc, ta inwestycja to przeskok technologiczny o kilkadziesiąt lat – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – Nastąpiła zmiana technologii uzdatniania wody z filtrów otwartych na filtry zamknięte ciśnieniowe. Wymieniane zostały wszystkie urządzenia oraz cała armatura, wyremontowany został również  budynek główny.

Woda surowa z ujęcia Siedlce, ze względu na jakość wymagała obniżenia stężenia żelaza, manganu oraz usunięcia mętności i pod tym kątem przygotowano i wdrożono technologię, która wyeliminowała problemy. Przed przebudową SUW Siedlce, parametry wody podawanej do sieci były na granicy spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast, po zastosowaniu nowej technologii uzdatniania, jakość wody spełnia surowe kryteria wymogów dla wody uzdatnionej.

Przebudowa rozwiązała także drugi ważny problem, czyli dostaw odpowiedniej ilości wody. W okresach letnich zapotrzebowanie na wodę pitną wzrastało do 180 m3 na dobę i stacja nie była wstanie zapewnić ciągłości dostawy, ponieważ posiadała wydajność 150 m3 na dobę.

– Teraz po modernizacji, ujęcie w Siedlcach może wyprodukować i uzdatnić 480 m3 wody. Dodatkowo zyskaliśmy dwa zbiorniki retencyjne na uzdatnioną wodą, o łącznej objętości 400 m3 – mówi Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin, dodając: – Gdyby zapotrzebowanie na wodę wzrosło, przewidziano miejsce na podłączenie kolejnego zestawu filtracyjnego, który pozwoli na zwiększenie wydajności bloku technologicznego z 480 m3/d do 840 m3/d.

Warto dodać, że dwa wyremontowane zbiorniki retencyjne na uzdatnioną wodę są w stanie zapewnić ciągłość dostawy wody przez co najmniej dwie doby.

System automatyki i sterowania zastosowany w SUW Siedlce jest przygotowany do wpięcia w system monitoringu i wizualizacji systemu SCAD. Oznacza to stały podgląd i monitoring parametrów pracy stacji z poziomu komputerów i telefonów komórkowych.  Nastąpi to w najbliższym czasie i będzie ostatnim etapem modernizacji SUW Siedlce.