Kilkanaście dni temu informowaliśmy o pracach remontowych przeprowadzonych w kościele parafialnym w Zimnej Wodzie, jest tam jednak także piękny zabytkowy kościół prawosławny, którego remont Gmina Lubin także rokrocznie dofinansowuje.  Właśnie rozliczono tegoroczną dotację dla Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie.

Tegoroczne zadanie inwestycyjne obejmowało naprawę dachu nad pomieszczeniem zakrystii – strona północna . Kosztowało to 26 870,64 zł, z czego Gmina Lubin dofinansowała 23 000 zł.

W latach dwóch poprzednich Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie otrzymała następujące wsparcie:

  • 2019 r. – wymiana orynnowania w kościele. Dotacja w wysokości 20.000 zł
  • 2018 r. – renowacja elewacji wraz z odwodnieniem fundamentów oraz wykonanie prac wewnątrz pomieszczeń nad zakrystią, kruchty, naprawa schodów i drewnianego stropu pomieszczenia nad zakrystią kościoła parafialnego -ściana wschodnia – etap II. Dotacja w wysokości – 50.000,00 zł