Dzieci w naszym kraju wiedzą że ich święto przypada 1 czerwca, tymczasem 20 listopada też mają okazję do świętowania. To wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Uczniowie z gminnych szkół po raz kolejny będą obchodzić Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF.

Druga połowa listopada jest czasem, kiedy uwaga wszystkich powinna być kierowana na dzieci i ich prawa. W tym roku mija 31 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka.  Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zarówno rodzice, opiekunowie prawni jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

W Szkole Podstawowej  im. Orła Białego w Raszówce, która zgłosiła swój udział w akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF” trwają przygotowania do obchodów.

– Będzie się działo! Dzieci ubrane będą na niebiesko i będzie dużo niebieskich balonów,  jest to symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie. Dekoracje przedstawiające prawa będą porozwieszane po całej szkole – mówi Joanna Nyklewicz,  koordynatorka akcji. – Ponadto przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne przez pedagoga dla najmłodszych uczniów. W profesjonalny sposób o Konwencji Praw Dziecka opowie radca prawny. Uczniowie będą mieli okazję zobaczyć togę i zapoznać się z zawodem radcy prawnego.

Na 26 listopada zaplanowano szkolne obchody rocznicy uchwalenia konwencji w Szklarach Górnych.

–  Tradycją naszej szkoły jest to, że Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka łączymy z obchodami Szkolnego Dnia Życzliwości. Wyrażanie potrzeby szacunku, serdeczności, uśmiechu i mówienia miłych słów stanie się zadaniem nadrzędnym – mówi Elżbieta Piasny, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych. –  Kolorowe hasła , wklejki do zeszytu , gry edukacyjne, memory zostaną wykorzystane do prowadzenia zajęć metodą warsztatową. Nasza szkoła włączy się w akcję UNICEF  „ # Go blue”. By uczcić to wyjątkowe święto ubierzemy się na niebiesko. Scenariusze zostały opracowane i podzielone z myślą o każdej grupie wiekowej.

Uczniowie oglądać będą filmy i prezentację multimedialną o prawach dziecka. Poznają historię Malali – bohaterskiej dziewczyny walczącej o prawa dziecka. Wykonają różnorodne prace plastyczne o tej tematyce w zależności od wieku oraz wspólny mural, który będzie zwieńczeniem warsztatów.

PRAWA DZIECKA

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo do nauki,
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw,