Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce stawiają na rozwój i postanowili napisać projekt do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek. I udało się! Zostali zakwalifikowani! Program finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolność, w ramach umowy zawartej z Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2021-2022.

Celem programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych, w gminach do 50 tys. mieszkańców. Wsparcie będzie obejmowało rozwój instytucjonalny bibliotek, poprzez szereg szkoleń dla pracowników, warsztatów, konsultacji eksperckich oraz dostarczenie sprzętu – laptopa, tabletu i kamery internetowej, które już nasza Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała na własność.

Do programu zgłoszeni zostali: dyrektor, pracownik biblioteki w Raszówce oraz pracownik filii w Księginicach, ale w część zajęć zaangażowani będą również pozostali pracownicy.

O programie organizatorzy, tak piszą na swojej stronie internetowej:

„Dziś chyba bardziej niż kiedykolwiek wiemy, a może lepiej byłoby powiedzieć: mamy przeczucie, że nie wrócimy do tego, co było. Nie będziemy już pracować jak dawniej, uczyć się jak dawnej, funkcjonować jak dawniej. Zmieni się nasze życie, zmieni się sposób funkcjonowania społeczności i instytucji – także bibliotek.

Z tego przeczucia w ciągu ostatnich miesięcy rodziła się koncepcja 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Chcemy zaoferować wsparcie oraz towarzyszyć Wam w procesie rozwoju i w zmianie, która wydaje się konieczna, żeby biblioteki mogły faktycznie odpowiedzieć na wyzwania, które pojawiły się w wyniku pandemii. Okazuje się, że na tym tle bardziej, niż kiedykolwiek odczuwalny może być kryzys zaufania społecznego i relacji. Coraz głębsze wydają się też podziały, utrudniające dialog. Coraz trudniejszy jest też dostęp do wiarygodnych informacji.
Sytuacja jest nowa. Wymaga przemyślenia od nowa roli i oferty bibliotek. Być może powinny one poszerzyć zakres swoich usług, a część z nich zaoferować online. Ważne też, żeby w tej nowej rzeczywistości pomagały użytkownikom i użytkowniczkom w zdobywaniu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do dobrego funkcjonowania w czasie ograniczonej mobilności, kiedy technologia staje się narzędziem pracy, dbania o zdrowie, relacje indywidualne i społeczne.
W 4. rundzie PRB chcemy tworzyć przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych czasach. Zależy nam też, żeby wyposażyć biblioteki i pracujących w nich ludzi w sprzęt i umiejętności, które pozwolą na bieżąco analizować sytuację i reagować na zmianę. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziecie gotowi na nowe, niezależnie od tego, z czym jeszcze przyjdzie Wam się zmierzyć w procesie dochodzenia, a potem funkcjonowania, w jakiejś „nowej normalności”, której kształtu jeszcze nie znamy”.