W ubiegłym roku na remonty zabytkowych kościołów przeznaczono 300 tysięcy złotych, dzięki czemu udało się sfinalizować planowane działania budowlane i konserwatorskie. Poniżej publikujemy szczegółowe zestawienie prac i wydatków w poszczególnych parafiach.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie

Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku, polegających na wzmocnieniu konstrukcji więźby dachowej, remoncie pokrycia dachu, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i renowacji fasad w kościele pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie – etap VIII – kontynuacja z lat ubiegłych.

Całkowita wartość realizacji zadania w roku 2021 wyniosła 105 000,01 zł, zadanie finansowane było z następujących źródeł:

 • dotacja z gminy Lubin: 55 000,00 zł
 • środki własne Beneficjenta: 10 000,01
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 40 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce

Prace konserwatorskie zabytkowej ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej – etap III (ostatni). W tym roku zakres prac obejmował renowację elementów ambony min. podłogi kosza ambony, schodów oraz wykonanie nowej balustrady, a także złocenie detali snycerskich.

Całkowita wartość realizacji zadania w roku 2021 wyniosła 40 405,00 zł, zadanie finansowane było z następujących źródeł:

 • dotacja z gminy Lubin: 25 000,00 zł
 • środki własne beneficjenta: 1 405,00 zł
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 14 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych

Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku, polegających na remoncie i przebudowie dachu wieży kościoła pw. św. Antoniego w Oborze – etap II. Etap drugi obejmował wykonanie pokrycia dachu wierzy w technologii łupka kamiennego oraz gzymsy z blachy tytanowo – cynkowej.

Całkowita wartość realizacji zadania w 2021 r. wyniosła 261 250,48 zł, zadanie finansowane było z następujących źródeł:

 • dotacja z gminy Lubin: 90 000,00 zł
 • środki własne beneficjenta: 41 250,48 zł
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 130 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach

Remont wieży kościoła filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie – etap II. Etap II obejmował wymianę elementów konstrukcyjnych wieży kościoła min. belki stropowej, podwalin, murłat i krokwi. Wzmocnienie drewnianych belek stropowych. Wymianę pokrycia dachu wieży.

Całkowita wartość realizacji zadania w roku 2021 wyniosła 36 221,04 zł, zadanie finansowane było z następujących źródeł:

 • dotacja z gminy Lubin: 30 000,00 zł
 • środki własne beneficjenta: 6 221,04 zł

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie

Roboty remontowe zabytkowego ogrodzenia i zabezpieczające konstrukcję murów wokół cmentarza i budynku cerkwi Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie – etap I. Prace polegały na wykonaniu prac ziemnych wzdłuż muru ceglanego polegających na odkopaniu muru, odciążenia za pomocą nowej ściany oporowej z żelbetu oraz wykonania nowego muru ceglanego w miejscu jego zawalenia.

Część muru od strony południowej uległa zniszczeniu w wyniku naporu ziemi znajdującej się powyżej terenu posadowienia muru. Napór mas ziemnych powodował destrukcję muru i jego niestabilność konstrukcyjną przez co uległ zniszczeniu i nastąpiło zdarzenie „zawalenia się ścian kamiennych”.

Całkowita wartość realizacji zadania w roku 2021 wyniosła 89 487,23 zł, zadanie finansowane jest z następujących źródeł:

 • dotacja z gminy Lubin: 30 000,00 zł
 • środki własne beneficjenta: 5 419,29
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 54 067,94 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie

Prace konserwatorskie przy kolumnach pod chórem w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy – etap I.

Całkowita wartość realizacji zadania w roku 2021 wyniosła 22 005,42 zł, zadanie finansowane było z następujących źródeł:

 • dotacja z gminy Lubin: 20 000,00 zł
 • środki własne beneficjenta: 2 005,42 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach

Remont wieży kościelnej z nowym zadaszeniem kościoła filialnego pw. Św. Katarzyny w Gogołowicach – etap III.
Całkowita wartość realizacji zadania w roku 2021 wyniosła 62 500,00 zł, zadanie finansowane było z następujących źródeł:

 • dotacja z gminy Lubin: 50 000,00 zł
 • środki własne beneficjenta: 12 500,00 zł