Wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Obora

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (PDF 102KB)