Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego