Przy budynkach wielorodzinnych w Szklarach Górnych powstała nowa droga, miejsca parkingowe i oświetlenie.  Inwestycja pochłonęła ponad 761 tysięcy złotych. Zadanie sfinansowano z programu –  Fundusz Inwestycji Lokalnych, który rząd uruchomił w celu aktywizacji gospodarki spowodowanej pandemią koronawirusa.

Prace trwały pół roku, plac budowy przekazano inwestorowi ostatniego dnia lipca ubiegłego roku. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 3 tys. m², budowę chodników, dojść do posesji oraz miejsc postojowych. Utwardzono także powierzchnię w miejscach gdzie gromadzone są odpady komunalne.

Powstała także sieć oświetlenia ulicznego o długości ok. 285 metrów, obejmująca 13 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED.

W ramach zadania wybudowano również nową sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych.

Dokonano także niezbędnej wycinki drzew i uporządkowanie tereny przyległe po wykonanych pracach.