Zakończyła się budowa drogi wewnętrznej w Niemstowie na działkach nr 74/17 i 74/46. Inwestycja kosztowała 163 tysiące złotych.

W ramach zrealizowanej i odebranej już inwestycji wykonana została jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości ok. 100 m, a także zjazdy indywidualne i dojścia do posesji oraz miejsc odbioru odpadów. Pobocza utwardzone zostały  kruszywem łamanym. Powstała także linia oświetlenia ulicznego o długości 117 m, z czterema lampami typu LED.

Nowa nawierzchnia ułożona została od drogi głównej w Niemstowie do granicy działki, której właścicielem jest Gmina Lubin.