Dobiega końca realizacja bardzo długo oczekiwanej inwestycji w Krzeczynie Wielkim, czyli budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I i III.

Ta inwestycja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku i zgodnie z umową powinna się zakończyć do 5 października. Wartość umowy opiewa na  2 434 909,87 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.589.566 zł.

Zakres prac obejmuje wykonanie min.: jezdni o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości ok 720 m, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, budowę rowu odparowującego o dł. ok. 425 m oraz budowę systemu odwodnienia w postaci wpustów ulicznych połączonych ze studniami chłonnymi.

W ramach inwestycji powstaje także linia oświetlenia ulicznego, na którą składają się 22 punkty świetlne. Wzdłuż drogi powstał także kanał technologiczny o długości ok. 460 m.

Przypomnijmy, że opracowanie dokumentacji projektowej zlecono już w 2017 roku, a pozwolenie na budowę otrzymano na podstawie specustawy drogowej o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ustawa pozwoliła na przejęcie gruntów od prywatnych właścicieli a w szczególności Nadleśnictwa Legnica.