Od 8 listopada wydawane będą nowe dowody osobiste, które będą zawierać odciski palców oraz podpis ich posiadacza. Dzięki temu nowe dokumenty mają być bardziej bezpieczne.  W związku z tą zmianą, wnioski o wydanie dotychczasowych dokumentów tożsamości przyjmowane będą wyłącznie do 5 listopada do godziny 12.O0. Wszystkie dowody osobiste, jeśli tylko nadal są ważne, nie będą wymagały wymiany.

5 listopada o godzinie 12.00 nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników. Nie będzie już więc możliwości złożenia wniosków, unieważnienia ani odbioru dowodów osobistych. Od 8 listopada złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu  będzie wymagało wizyty w urzędzie. Pierwszy raz przy złożeniu wniosku i  pobraniu odcisków palców – będzie to po jednym palcu z każdej ręki. Drugi raz odwiedzimy urząd przy odbiorze dokumentu.

Wyjątek stanowi złożenie dokumentu w imieniu dziecka, które nie ukończyło 12 lat, w tym przypadku nadal można będzie składać wniosek elektronicznie. Musi to zrobić rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Oprócz dzieci do lat 12, odciski nie będą pobierane także od osób, od których ich pobranie jest fizycznie niemożliwe. Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe, na przykład z powodów medycznych, wtedy wydawany  będzie dowód osobisty bez odcisków palców, ale ważny tylko 12 miesięcy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że odciski palców będą przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Będą automatycznie usuwane z rejestru w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty jego wydania.

Podpis posiadacza dowodu osobistego będzie zamieszczany w warstwie graficznej dokumentu i dotyczy to każdej osoby powyżej 12 roku życia, chyba że ta osoba nie może złożyć podpisu.

Nie wymagają wymiany wszystkie dotychczasowe dowody osobiste jeśli tylko nadal są ważne.  Okres ważności nowych dokumentów wynosi:

  • 10 lat dla osób od 12 roku życia
  • 5 lat dla osób do 12 roku życia
  • 12 miesięcy dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców

Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodu, który wydawany jest od marca 2019 pozostają takie same. Przypomnijmy, że e-dowód umożliwia m.in. logowanie do portali administracji publicznej i korzystanie z e-usług, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek, np. na lotniskach.

W przypadku zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia e-dowodu należy zgłosić to w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez internet na stronie gov.pl, wtedy e-dowód zostanie natychmiast unieważniony.

Dodatkowe informacje, o tym jak korzystać z e-dowodu można znaleźć na rządowej stronie internetowej.