MiroszowiceW czterech miejscowościach gminy Lubin trwa przebudowa dróg wewnętrznych. Nowe odcinki powstaną w Goli, Składowicach, Oborze i Miroszowicach. Wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

W Goli przebudowywana droga biegnie śladem działek nr 39/17, 40/19, 40/33 i 145. Zakres prac obejmuje między innymi wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,00 m i długości ok. 268 m, zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz odwodnienie drogowe poprzez budowę systemu rozsączającego (wpusty uliczne, studnie chłonne). Wartość zadania oszacowano na 380 tys. zł

W Składowicach powstanie ponad stumetrowy odcinek nowej drogi, a w Oborze zakres zamówienia obejmuje 80 metrów ulicy Tulipanowej. Tu także wykonane zostaną nawierzchnie z kostki betonowej oraz indywidualne dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów. Koszt w zadania w Składowicach wyniesie 240 tys. zł a w Oborze 310 tys. zł.

W Miroszowicach modernizowana jest droga wewnętrzna na dz. nr 94/44. W tym przypadku zakres prac poszerzony jest o wykonanie kablowej linii oświetlenia ulicznego (11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED). Długość nowego odcinka, również o nawierzchni z kostki betonowej, wyniesie 300 m, a koszt zadania to 490 tys. zł.

 

Gola

Składowice

Obora

Miroszowice