Gmina Lubin otrzymała wsparcie w wysokości 7000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci.

Pieniądze trafią do trzech placówek wychowania przedszkolnego:

  • Oddziału  Przedszkolnego przy Szkole Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim      1500 zł
  • Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych 2500 zł
  • Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce  3000 zł

Z przyznanej dotacji i środków własnych stanowiących 20% kosztów realizacji zadania, zakupione zostaną książki będące nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz sfinansowane będą działania promujące czytelnictwo takie jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, czy też organizacja spotkań autorskich, wystaw i  konkursów.

Program przyczynić się ma do kształtowania nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym  oraz uświadomienia, że spędzanie wolnego czasu z książką może być ciekawe, twórcze i pomocne na każdym etapie kształcenia.