W najbliższy wtorek, 19 października 2021 r. o godz. 15.30 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Lubin. Radni obradować będą w Urzędzie Gminy w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I 3.

Z inicjatywy wójta Gminy Lubin w porządku obrad znalazł się projekt uchwały zmieniający kwotę pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Lubińskiemu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce”.

Radni nadadzą ponadto nowe nazwy ulic w miejscowościach Krzeczyn Mały,  Miroszowice i Czerniec.

Procedować będą także projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 września 2021 r.
 3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Miętowa we wsi Krzeczyn Mały /proj. nr 333/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie nadania nazw: ul. Dębowa, ul. Platanowa we wsi Miroszowice /proj. nr 334/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Czekoladowa we wsi Czerniec /proj. nr 335/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania /proj. nr 336/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce” /proj. nr 337/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2021 /proj. nr 338/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 339/ – inicjatywa Wójta Gmin Lubin.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.