Radni gminy Lubin na ostatniej sesji podjęli uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Miroszowice i Krzeczyn Mały.

Ulicy obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 155/2 w Krzeczynie Małym nadano nazwę Miętowej.

W Miroszowicach ulicę położoną w obrębie działek 110/6, 110/18 i 110/19 nazwano  Dębową, natomiast ulicę w obrębie działek 112/1, 114/3, 114/4 oraz 112/2 – Platanową.

Uchwały wejdą w życie 14 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.