Nowoczesne pomoce dydatktyczne do nauk przyrodniczych.Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie pozyskała  dotację ministerialną za zakup pomocy dydaktycznych.  Dzięki temu nauka powinna być dużo przyjemniejsza i łatwiejsza do przyswojenia i atrakcyjniejsza w formie dla uczniów.

Placówka otrzymała 50 611 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kupiono za to pomoce dydaktyczne  niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – biologia, geografia, chemia i fizyka.

W ramach dofinansowania uczniowie na lekcji geografii będą mogli korzystać z nowych map: Europy, Ameryki Południowej, Afryki, świata, Azji, Australii, globusów, stacji pogodowej, planetarium.

Biologia stanie się przedmiotem atrakcyjniejszym dla uczniów z uwagi na nowoczesne pomoce dydaktyczne takie jak: szkielet człowieka, modele: tułowia, czaszki, serca, mózgu, oka, ucha, DNA, komórki roślinnej i zwierzęcej. Kupiono też programy multimedialne dotyczących układu: oddechowego, nerwowego, trawiennego.

Podczas zajęć z fizyki w sposób doświadczalny uczeń będzie eksperymentował niczym Galileusz czy Newton za sprawą ławy optycznej, zestawu magnetycznego, maszyny elektrostatycznej, elektroskopu, woltomierzy, amperomierzy, siłomierzy, przyrządów do badania tarcia  itp.

Podczas zajęć z chemii uczniowie spróbują swoich sił pracując na profesjonalnych naczyniach laboratoryjnych, zakupiona została również szafa na odczynniki chemiczne i wiele innych atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

– Mam nadzieję, że lekcje staną się dzięki temu wsparciu finansowemu atrakcyjniejsze dla uczniów a zdobyta w sposób nie podawczy a doświadczalny wiedza rozwinie pasje i zainteresowania z przedmiotów przyrodniczych- mówi Patrycja Słota, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie.